054-2570177

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר naturewalk בן זלצמן  הדרכת טיולים בטבע הישראלי.

האתר בבעלותו של בן זלצמן (להלן: "בעל האתר"). האתר פועל תחת שם המתחם https://www.naturewalk.co.il (להלן: "האתר") הנך מסכים ומתחייב לתנאים וההגבלות כפי שיובאו להלן. ככל שאינך מסכים לאמור, נבקשך שלא לבצע שימוש באתר.

  1. תכני האתר ועיצובו הינם קניינו הרוחני של בעל האתר או צד ג' אשר התיר בעל האתר לבצע בהם שימוש. כפועל יוצא, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, להקליט, לאחסן במאגר מידע ולשדר בכל אמצעי את תכני האתר כולם או מקצתם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם לשימוש מסחרי בלא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב מבעל האתר.
  2. בעל האתר ו/או מי מטעמו מסיר כל אחריות משפטית ו/או כל אחריות אחרת ומכל סוג, בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לחליפיו, אפוטרופוסיו, או יורשיו עקב השימוש באתר או בתכניו.
  3. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לערוך ו/או לשנות בכל מועד את תכני האתר וללא הודעה מוקדמת.
  4. אתרים חיצוניים המקשרים לאתר לא נבדקו על ידי בעל האתר ועל כן, בעל האתר אינו אחראי על כל נזק שיגרם עקב כניסה לאתר באמצעות אתרים מקשרים.
  5. בעל האתר אינו משתף פרטים אישיים ספציפיים אודות גולשי האתר למעט במקרים הבאים: א. בעל האתר זקוק לעשות כן לצורך הליך משפטי ו/או במסגרת סכסוך משפטי. ב. ניתן צו שיפוטי המורה לבעל האתר למסור מידע אודות משתמש האתר. ג. במצב בו גולש האתר הפר את תנאי השימוש ומדיניות האתר.
  6. בעל האתר אינו סוחר, שוכר או מוכר מידע אודות משתמשי האתר בעבור צד ג'.
  7. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לשם תפעולו המהיר. באפשרות הגולש לנקות את העוגיות מן הדפדפן או להגדירו שלא לבצע שימוש בקבצים אלה.
  8. בעל האתר מפעיל מערכות אבטחה מתקדמות ופועל על מנת לשמור על אבטחת המידע ופרטיות גולשי האתר. חרף זאת, אין ודאות חד משמעית שבאתר לא קיימות פרצות אבטחה. על כן, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף בגין נזק שארע עקב כשל במערכות האתר והגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או טענה נגד בעל האתר עקב נזק שייגרם לו בשל כך.
  9. בכל שאלה הנוגעת לתנאי השימוש באתר, ניתן לפנות לבעל האתר באמצעי התקשורת הבאים: בטלפון 0542570177 או במייל [email protected]
  10. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לשנות את תנאי השימוש המפורטים לעיל בלא הודעה מוקדמת.
he_ILעִבְרִית